چرا بازی برای رشد سلامتی اهمیت دارد


همه ما اصطلاح ” ای بابا، این بازی کودکانه است” را شنیده ایم، که بر هر چیز ساده، سبک  و بی اهمیت در قالب طرحواره ای کلی از امور دلالت دارد. اما بازی برای رشد روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان مهم است. همه ما می دانیم که کودکان بازی را دوست دارند. اما آنچه نمی دانیم اهمیت بازی در زندگی کودک است. بازی در هر حیطه رشد و نمو کودک نقش مهمی دارد.

بازی وسیله ای برای اندوختن انرژی برای به عمل درآمدن در آینده است، هم چنین مهارت های حرکتی بزرگ و کوچک را تقویت و اصلاح می کند و نیز موجب تقویت بنیه و قوای جسمانی کودکان می شود. یادگیری حسی به شدت از طریق بازی شکل می گیرد. بازی نقش بسزایی در رشد فیزیکی دارد ولو بدون آن بدن قادر به رشد و نمو نرمال نیست.

کودکان به نوعی کنجکاوی طبیعی دست می یابند. آنها دنیای بیرونی خود را با بازی کشف و درک می کنند.  والدین و مربیان نیز باید از این فعالیت یادگیری، با فراهم کردن اسباب بازی ها، عناصر و محیط برای آنها حمایت کنند.

برای مطالعه بیشتر:

خلاقیت در بازی

کودک و بازی و دیگر هیچ

با بازی، کودکان می توانند در مورد دنیا چیزهایی بدانند و اطلاعات اساسی برای یادگیری را کشف کنند. از طریق بازی کودکان مفاهیمی اساسی مثل رنگ ها، شمردن و نحو ساختن چیزها و حل مسئله را یاد می گیرند. هر موقع که کودک در حال نوعی بازی است مهارت های تفکر و استدلال به طور مؤثری ایجاد می شوند.

کودکان متصل کردن چیزها به یکدیگر، نقش های گفتگو کردن، اشتراک گذاری و اطاعت از مقررات را از طریق بازی یاد می گیرند. آنها همچنین طریقه پیوستن به گروه و عضوی از تیم بودن را یاد می گیرند. یک کودک از طریق بازی دوستان خود را پیدا و حفظ می کند. بازی نیازهای زیادی از قبیل حس تحقق، دادن و دریافت موفقیت آمیز توجه و نیاز به اعتماد به نفس را برآورده می کند. هم چنین موج بتصور از خود قوی و خشنودی از نظر هیجانی در کودکان می شود. آنها راجع به بی طرفی و وانمود کردن نقش ها و نیز روش های مناسب ابراز هیجاناتی مثل خشم، ترس و ناکامی، استرس و روش های کشف مواجهه با این احساسات یاد می گیرند.

پس کودکِ خود را به بازی کردن تشویق کنید. تصاویر را رنگ بزند، روی نقاشی ها دست بکشد، خانه بسازد و با بلوک های خود شهرها را در ذهنش به طور خیالی تجسم کند، در وسط اتاق نشیمن چادر بزند و به اردو برود؛ احتمالات پایان ناپذیرند. بعلاوه همه ما می دانیم که کودکی دورانی است که می گذرد، پس بگذارید کودکان شما از کودکی خود لذت ببرند!لینک منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn