کودک شما یک کودک نیست، بلکه یک فرد کوچک است که همه چیز را میفهمد و درک می‌کند و اگر او را یک انسان کامل بدانید پس باید گفت که هر دوره از زندگی او وابسته به دوره دیگری است. اهمیت دوران کودکی و شیوه تربیت فرزند در این دوران بسیار با اهمیت می باشد و می توان گفت فونداسیون زندگی یک بشر دوران کودکی بسته می شود.پس باید به آن اهمیت داد ما در اینجا نکات کلیدی ای که در تربیت فرزند به شما کمک میکند را گرد هم آورده ایم امید است با مطالعه آنها به آنچه که میخواهید دست پیدا کنید